Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     

เกี่ยวกับบริษัท

ประวัติ บริษัท บี เบทเทอร์ ไลฟ์ จำกัด
                บริษัท บี เบทเทอร์ ไลฟ์ จำกัด ตั้งอยู่ เลขที่ 1375 ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 เพื่อทำการธุรกิจทางด้านการตลาด และการขายสินค้า อุปโภค บริโภค และของใช้ประจำวันโดยคนไทย เพื่อคนไทยทุกคน
สินค้าแบ่งออกเป็น 2 หมวด ดังนี้
                1. หมวดผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
                2. หมวดผลิตภัณฑ์การเกษตร
                บริษัท บี เบทเทอร์ ไลฟ์ จำกัด มีนโยบายที่จะกระจายสินค้าที่ดีมีคุณภาพให้กับสมาชิกและลูกค้าทั่วไป และให้สมาชิกมีรายได้ที่มั่นคง เป็นการช่วยเหลือประชาชนชาวไทย ในยุคเศรษฐกิจฝืดเคือง เป็นการกระจายรายได้ และแก้ปัญหาคนว่างงาน บริษัทฯ มีจุดเด่นหลายประการ อาทิเช่น
                1. แผนการตลาดที่นำมาใช้ เป็นแผนที่ทันสมัย เนื่องจากสามารถขยายองค์กรได้อย่างรวดเร็ว สมาชิกสามารถสร้างรายได้ที่รวดเร็ว ง่าย และมากอย่างมั่นคง พร้อมกับได้รับการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ
                2. สามารถดูองค์กรได้ทางระบบอินเตอร์เน็ต โดยเปิดไปที่ www.bebetterlife.com  
ซึ่งท่านสามารถทราบถึงรายละเอียดของสายงานได้อย่างรวดเร็ว
                3. สามารถสมัครสมาชิกโดยการกรอกข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เพื่อขยายงาน และขยายองค์กรได้ทั่วโลก โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
                4. ผู้บริหารมีประสบการณ์ และวิสัยทัศน์ เป็นผู้บริหารมืออาชีพ เป็นนักสร้างทีมงาน ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง
                5. ระบบคอมพิวเตอร์ที่นำมาใช้เชื่อถือได้ว่ามีประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ การตรวจดูองค์กรได้อย่างรวดเร็ว การคำนวณคอมมิชชั่นทันท่วงที
                6. สินค้าที่นำมาใช้ในการทำตลาด เน้นสินค้าที่มีคุณภาพ มีประวัติของผู้ใช้แล้วได้ผลดี
ประวัติและประสบการณ์ประธานกรรมการ บริษัท บี เบทเทอร์ ไลฟ์ จำกัด
การศึกษา
                ปริญญาโท ทางด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน
1. ธนาคารกสิกรไทย ฝ่ายวิจัยและวางแผน ปี 2520-2522
2. บริษัท วอร์ดลี่ย์ ไฟแนนช์ (ประเทศอังกฤษ) ฝ่ายสินเชื่อ ปี 2522-2523
3. บริษัท ไทยโอเรียนท์ลิสซิ่ง (ประเทศญี่ปุ่น) ฝ่ายบริหารการตลาด ปี 2523-2526
4. บริษัท อเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด หรือ AIA (ประเทศสหรัฐอเมริกา) ผู้จัดการภาคแชมป์ ปี 2526-2543
5. ที่ปรึกษาและวิทยากร ธุรกิจขายตรงมากกว่า 10 บริษัท
6. กรรมการฝ่ายนโยบายและแผน พรรคการเมือง
7. ผู้บริหารโครงการคอนโดมิเนียมสี่พระยา

อ.ธนากร  เกิดโภคทรัพย์
คุณวุฒิ
1. ตัวแทนขายประกันชีวิตอันดับ 1 ทั่วโลก ปี 2527 บริษัท AIA
2. ตัวแทนขายประกันชีวิตอันดับ 1 ทั่วประเทศไทย ปี 2527 และ 2528 บริษัท AIA
3. ประธานเปิดการประชุมตัวแทนที่ไมอามี่ สหรัฐอเมริกา ปี 2528
4. สร้างทีมงานขายตรงระบบเครือข่ายสินค้าอุปโภค บริโภค มีรายได้ 1.1 ล้านบาท ภายใน 2 เดือน เมื่อปี 2541
งานเพื่อสังคม
1. อาจารย์สอนพิเศษสอนปริญญาโทด้านการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
2. อาจารย์บรรยายพิเศษ สถาบัน PD ของ อ.ทินวัฒน์  มฤคพิทักษ์
3. ช่วยบรรยายด้านวิปัสสนากรรมฐาน ให้แก่ คุณแม่สิริ  กรินชัย
 
     


บริษัท บี เบทเทอร์ ไลฟ์ จำกัด 1375 ถนน ประชาชื่น เขต/แขวง บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800